faq Privacybeleid en Kennisgevingvan Gegevensbescherming bij Keter

Laatst bijgewerkt: 9 september 2020

Keter Home and Garden Products Ltd., Keter UK Ltd, Keter US Inc, Curver Luxembourg Sarl en de aan hen gelieerde ondernemingen (inclusief dochterondernemingen die volledig of gedeeltelijk in eigendom zijn) ("Keter", "wij", "onze" of de "Onderneming", en hun geaffilieerden) respecteren de privacy van hun klanten, medewerkers en sollicitanten, en zijn toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke informatie die u met ons deelt. We beschermen ook de privacy van bezoekers aan onze website, bezoekers van de vestigingen, volgers, verkopers, dienstverleners, partners en anderen die in contact komen met Keter (deze en anderen van wie we persoonlijke gegevens verzamelen, worden gezamenlijk als "Klanten" of "u" of als "Betrokkenen" aangeduid).

Dit beleid (het "Privacybeleid") verklaart het soort informatie dat wij mogelijk van u verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, inclusief bij www.keter.com, www.curver.com en andere websites van de Keter-groep, onze sociale media-pagina’s, of de gegevens die mogelijk verstrekt worden wanneer u een online aankoop doet in onze online winkel, of als u ons dergelijke gegevens verstrekt in het kader van uw interesse in onze producten, zakelijke transacties, conferenties, verkoop en ondersteuning, alsmede bij sollicitaties, in de loop van het dienstverband of bij het aanbieden van diensten. Wij zijn transparant ten aanzien van onze praktijken met betrekking tot de informatie die we mogelijk verzamelen, gebruiken, onderhouden en verwerken en beschrijven onze praktijken in dit beleid en kennisgeving. Dit beleid wordt ook gebruikt als een openbare bekendmaking aan onze betrokkenen met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie en de manier waarop deze wordt gebruikt.

Lees het onderstaande aandachtig door om onze werkwijze met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze verwerken.

Bij toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie ("AVG") en andere toepasselijke wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte (de "Wet Bescherming Persoonsgegevens") is Keter gewoonlijk geacht een verantwoordelijke voor de verwerking (de "Verwerkingsverantwoordelijke") te zijn.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ? EN WAT IS DE WETTELIJKE BASIS VOOR HET VERZAMELEN ERVAN?

Samengevat: wij verzamelen verschillende categorieën van persoonsgegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, maar ook om te voldoen aan verschillende legitieme belangen, zoals fraudepreventie en marketing.

We verzamelen verschillende categorieën van informatie en gegevens van onze Klanten. Dit omvat gegevens die u verstrekt om ons in staat te stellen met u te communiceren, u onze producten te verkopen en diensten te leveren, ook op onze websites.

Eén type Gegevens is niet-identificeerbare en anonieme informatie ("Niet-persoonlijke gegevens").

We verzamelen ook verschillende categorieën persoonsgegevens, ook persoonlijke informatie genoemd ("Persoonsgegevens"). Persoonsgegevens die worden verzameld bestaan uit gegevens die persoonlijk identificeerbaar zijn en die bewust en vrijwillig worden verstrekt door u, of door een organisatie die u vertegenwoordigt of waarmee u geassocieerd bent met of via uw aankopen van producten van Keter, of uw gebruik van diensten van Keter, of uw levering van diensten/producten aan Keter, inclusief het gebruik van de websites van Keter (zoals hieronder beschreven). Persoonsgegevens kunnen informatie omvatten zoals: uw naam (voornaam en achternaam), e-mailadres, telefoonnummers, foto, postadres, geboortedatum, geslacht, functie en naam van de organisatie, uw bankrekening, creditcard en overige betalings- en factureringsgegevens, factuuradres, inloggegevens, de gebruikersnaam en het wachtwoord en gebruikersgegevens van uw account bij Keter, en andere informatie die u aan Keter wilt verstrekken.

Bovendien kunnen we locatiegegevens verkrijgen op grond van de geografische locatie van uw laptop, mobiel apparaat of ander digitaal apparaat waarmee de Keter-website(s) wordt gebruikt.

U bent niet wettelijk verplicht om Keter informatie te verstrekken. We hebben echter bepaalde informatie nodig om contracten uit te voeren, zoals een verkoop of aankoop of om diensten en producten te leveren. Als u ervoor kiest om ons bepaalde informatie niet te verstrekken, zijn wij wellicht niet in staat u alle of een deel van de diensten te verstrekken of te voldoen aan uw bestelling van producten.

Keter kan ook de e-mailadressen verzamelen van mensen die met Keter communiceren via e-mail of via messenger services of andere sociale mediaplatforms of door het aanmaken van accounts en inloggegevens. Door registratie op de website(s) van Keter, of door het indienen van verzoeken voor ondersteuning of informatie via de website(s), verzamelt Keter gegevens, waaronder uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en persoonlijke of zakelijke e-mail die u heeft verstrekt, uw adres, geboortedatum en andere informatie van dien aard. Keter kan deze informatie gebruiken voor het aanbieden van de diensten en ondersteuning van Keter en zal deze gegevens delen met de bedrijven van de Keter-groep en dienstverleners om haar diensten te optimaliseren.

Op bepaalde Keter-websites kunt u een Keter-account aanmaken. In sommige gevallen kunt u toegang verkrijgen tot diensten van Keter via aanmeldingsgegevens van een daarvoor aangewezen externe website of service (elk een "Externe account"), inclusief maar niet beperkt tot Google, LinkedIn, Facebook of Twitter. Hierdoor kunt u uw Keter-account koppelen aan uw Externe account. Als u voor deze optie kiest, moet u de verbinding goedkeuren, evenals het verstrekken van informatie (die persoonlijke informatie kan bevatten, zoals uw profielfoto, geslacht, geboortedatum, kopregel, samenvatting, vriendenlijsten, vorige functies en organisaties), die we van uw Externe account kunnen verkrijgen. Alle gegevens die op een Externe account worden ingevoerd, zelfs op en via Keter-services, worden rechtstreeks door die externe partij beheerd en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Keter.

Persoonlijke gegevens worden ook door Keter verzameld door gebruik te maken van beveiligingscamera’s en toegangskaarten voor werknemers. Zij kunnen bestaan uit videobeelden waarbij u zich in openbare ruimten van Keter-locaties bevindt, alsmede records van uw toegang en het verlaten van de Keter-locaties, gebouwen en kantoorverdiepingen. Deze gegevens kunnen ook identiteitsverificatiesystemen en -gegevens bevatten. Het is mogelijk dat Keter niet op de hoogte is van de aard van de informatie die via onze systemen wordt verzameld (bijvoorbeeld via onze CCTV-systemen), en dergelijke informatie kan onbedoeld gevoelige of speciale categorieën van Persoonsgegevens bevatten; we verzamelen echter niet bewust dergelijke gegevens over onze Klanten, leden, bezoekers van de site, enz. Wij verzamelen deze Persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang om onze gebouwen veilig en beveiligd te houden en om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

Keter verzamelt ook gegevens met betrekking tot werknemers. Dit is onderworpen aan een specifieke kennisgeving die we aan onze werknemers ter beschikking hebben gesteld.

Keter verzamelt ook gegevens met betrekking tot sollicitanten. Dit omvat cv’s en de daarin vervatte gegevens, notities over ontmoetingen, gestandaardiseerde tests, rapporten, referenties, de indruk van interviewers en soortgelijke standaardgegevens, alsmede het verzamelen van gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn of ons beschikbaar zijn gesteld op sociale netwerken. Wij verzamelen dergelijke gegevens gebaseerd op de intentie van de kandidaat om een arbeidsovereenkomst met Keter aan te gaan.

HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS OP KETER-FACILITEITEN EN -DIENSTEN?

Samengevat: wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u of uw organisatie deze naar ons stuurt, of wanneer een verkoper deze naar ons stuurt; wij verzamelen persoonsgegevens via onze websites en diensten.  

Wij verzamelen Persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze websites. Met andere woorden, wanneer u de websites gebruikt, zijn wij hiervan op de hoogte en kunnen wij de informatie van een dergelijk gebruik, zelf of met hulp van de diensten van derden, zoals hieronder beschreven, verzamelen en registreren. Dit kan technische informatie en gedragsinformatie omvatten, zoals uw internetprotocoladres (IP-adres), uw uniforme resource locators (URL), het besturingssysteem van uw browse-apparaat, het type browser, de types en versies van de browser plug-in, de schermresolutie, de Flash-versie, de tijdzone-instelling, de ‘clickstream’ van de gebruiker op de website, de tijdsduur dat de gebruiker de website bezocht, de methoden die worden gebruikt om naar een andere pagina te bladeren en het telefoonnummer dat wordt gebruikt om onze klantendienst te bellen. Wij plaatsen eveneens cookies op de browsers waarmee u onze websites bezoekt (zie punt 6 hieronder).

We verzamelen Persoonsgegevens die nodig zijn om diensten te verlenen wanneer u interesse toont, een bestelling plaatst, zich registreert voor garantie, contact opneemt met onze ondersteuningscentra, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en updates, of een account opent. In de meeste gevallen verstrekt u deze informatie rechtstreeks aan ons, in andere gevallen kan uw werkgever of een organisatie die u vertegenwoordigt deze informatie verstrekken, of kan deze informatie worden verstrekt door een verkoper met wie u een contract hebt gesloten. We verzamelen ook Persoonsgegevens via de opnames van onze beveiligingscamera's en via onze kaartlezerssoftware, die automatisch informatie verzamelt over uw aanwezigheid in de Keter-faciliteiten.

Wij verzamelen Persoonsgegevens wanneer u solliciteert naar een functie bij Keter, en gedurende het hele wervingsproces, zoals via interviews, referenties, antecedentenonderzoek, enzovoort.

WAT ZIJN DE DOELEINDEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN?

Samengevat: wij verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichtingen te voldoen, om onze rechten te beschermen en af te dwingen en om ons bedrijf te beheren.

Wij gebruiken Persoonsgegevens om onze diensten aan klanten en anderen te leveren en te verbeteren en om onze contractuele, ethische en wettelijke verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld:

  • Voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het afsluiten van een contract:
  • Om ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke, contractuele, ethische en zakelijke verplichtingen als werkgever en als een potentiële werkgever van onze medewerkers en sollicitanten;
  • Om onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten die zijn aangegaan tussen u of uw werkgever of organisatie en Keter en/of contracten die zijn aangegaan met Keter na te komen en om u te voorzien van informatie, producten en diensten die u van Keter vraagt;
  • Om uw account bij Keter te beheren, waaronder de mogelijkheid u te identificeren en te authentiseren;
  • Om financiële transacties met betrekking tot betalingen in verband met de producten te verifiëren en uit te voeren;

In all cases, assembly requires no special DIY skill and involves standard household tools, for quick, easy construction.

Voor verwerkingen die nodig zijn voor de gerechtvaardigde belangen die Keter of een derde partij nastreeft bij het leveren van een efficiënte en uitgebreide dienstverlening aan Klanten:

  • Om u veranderingen van onze diensten en producten mee te delen;
  • Om met u contact te kunnen opnemen voor het aanbieden van technische assistentie en andere gerelateerde informatie over de producten;
  • Om met u contact op te nemen voor het aanbieden van commerciële en marketinginformatie over evenementen, promoties of extra diensten en producten, welke door Keter, ook op andere locaties, worden gegeven;
  • Om feedback te verzoeken in verband met uw gebruik van de diensten en de aangeschafte producten;
  • Om het gebruik van de faciliteiten en diensten van Keter te kunnen volgen zodat wij in staat worden gesteld deze optimaal te maken;
  • Om uw vragen te beantwoorden, problemen op te lossen, voor het opsporen van en beschermen tegen fouten, fraude of andere criminele activiteiten;
  • Om gegevens te delen binnen de Keter-groep en haar dienstverleners, ook over verschillende internationale locaties, om te zorgen voor een doeltreffend beheer van ons bedrijf;
  • Om transacties en communicatie te analyseren ten behoeve van fraudepreventie, misdaadpreventie en bescherming van onze medewerkers, eigendommen, bezoekers van de site en derden.

Voor verwerkingen die nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Keter is onderworpen:

  • Voor de naleving van regels en controles, zoals het voldoen aan onze rapportageverplichtingen in onze verschillende jurisdicties, en voor misdaadpreventie en vervolging voor zover dit betrekking heeft op onze medewerkers, klanten, faciliteiten, enz.;
  • Indien nodig zullen we persoonlijke gegevens gebruiken om onze voorwaarden, beleid en juridische overeenkomsten te handhaven en af te dwingen, om te kunnen voldoen aan gerechtelijke bevelen en, zoals wettelijk vereist, om wethandhavingsinstanties te helpen, voor de inning van schulden, ter voorkoming van fraude, overtredingen, identiteitsdiefstal en andere dienstmisbruik, en om actie te ondernemen in een juridisch geschil en procedure;
  • Voor veiligheidsdoeleinden en om uw toegang tot delen van de faciliteiten te identificeren en autoriseren;
  • ;
  • We verzamelen persoonsgegevens van de medewerkers van onze klanten om te worden gebruikt voor de hierboven uiteengezette doeleinden;
  • Om schade aan Keter, haar werknemers en derden op te sporen en te voorkomen;
  • Voor aanvullende doeleinden met betrekking tot het beheer van de Keter-groep over meerdere locaties, zoals beschreven in hoofdstuk 8 hieronder.
HET DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Samengevat: wij delen persoonlijke gegevens met onze dienstverleners, partners, groepsondernemingen en overheden indien vereist.

We dragen Persoonsgegevens over aan:

Leden van onze Groep: Dit omvat elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, geheel of gedeeltelijk in eigendom van Keter, in de EU, in Israël, in de VS, in Canada en elders.

Derden. We dragen persoonlijke gegevens onder verschillende omstandigheden over aan derden. Wij zien erop toe dat deze derden uw informatie alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren en wij hebben een overeenkomst met hen om hun verwerking namens ons te regelen. Deze derden zijn onder meer: zakenpartners, leveranciers, gelieerde ondernemingen, agenten en onderaannemers voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u aangaan. Ze kunnen ons helpen bij het leveren van de door ons aangeboden producten, het verwerken van transacties, het voldoen aan verzoeken om informatie, het ontvangen en verzenden van communicatie, het analyseren van gegevens, het leveren van IT- en andere ondersteunende diensten of, van tijd tot tijd, bij andere taken. Deze derden omvatten ook aanbieders van analytics en zoekmachines, die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, onze applicatie en onze marketing. Ze omvatten ook dienstverleners die kunnen helpen bij het voorkomen van fraude, het beschermen van Keter, haar personeel en haar eigendommen en het doen gelden van onze rechten.

Externe aanbieders worden regelmatig toegevoegd en verwijderd. Momenteel dragen we persoonsgegevens over aan externe aanbieders zoals:

 • Website-analyse (zoals Google Analytics);
 • Diensten voor het beheer en delen van documenten (zoals Microsoft Sharepoint);
 • Klantticketing en ondersteuning (zoals Signature);
 • On-site en op cloud-gebaseerde databasediensten (zoals EnterpriseDB);
 • Leverancier- en klantinterface (zoals Nipendo);
 • Salarisadministratie en pensioenbeheersystemen en aanbieders (zoals Mercer, ADP, Absal, Synel, Hargall) en andere HR-managementsoftware;
 • Tijdregistratiesoftware (zoals Adeco, Winsarp, Synel);
 • CRM-software (zoals Aventeam);
 • ERP-software (zoals Oracle, Dynamix AX);
 • Gegevensbeveiliging, gegevensback-up en controlesystemen voor gegevenstoegang;
 • Bezoekersregistratiesysteem;
 • Projectmanagementsysteem;
 • Web VC en vergaderplatforms (zoals Microsoft Teams);
 • Callcentersystemen;
 • Klantendienstverleners voor producten van Keter;
 • Software en partners voor werving en beheer van sollicitanten;
 • Onze advocaten, accountants en andere standaard zakelijke software en partners.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken: als sommige of al onze bedrijven of activa worden overgenomen door een derde partij, onder meer door middel van een fusie, overname van aandelen, aankoop van activa of een soortgelijke transactie, in welk geval de persoonsgegevens kunnen worden overgedragen. Evenzo kunnen we persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan wettelijke of controle- of nalevingsverplichtingen, in het kader van een wettelijke of regelgevende procedure of onderzoek, of om onze voorwaarden en andere overeenkomsten met u of met een derde af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Keter, onze klanten of anderen te bevestigen of te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudepreventie en vermindering van kredietrisico en ter voorkoming van cybercriminaliteit.

Om enige twijfel uit te sluiten, mag Keter naar eigen inzicht niet-persoonlijke gegevens aan derden overdragen en vrijgeven.

BEWARING VAN GEGEVENS

Samengevat: wij bewaren persoonsgegevens volgens ons beleid voor het bewaren van gegevens, zoals vereist om aan onze verplichtingen te voldoen, onze rechten te beschermen en ons bedrijf te beheren.

Keter bewaart Persoonsgegevens in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens, zo lang als nodig is om de diensten te leveren en om te voldoen aan onze wettelijke en andere verplichtingen, om geschillen op te lossen en om overeenkomsten af te dwingen. We bewaren ook persoonsgegevens om aan alle controle, naleving en zakelijke beste praktijken te voldoen.

Gegevens die niet langer worden bewaard, kunnen worden geanonimiseerd of verwijderd. Evenzo zijn de metagegevens en statistische informatie over het gebruik van onze diensten niet onderworpen aan de verwijderingsprocedures van dit beleid en kunnen deze door Keter worden bewaard. Op basis van deze gegevens kunnen we u niet identificeren. Sommige gegevens kunnen ook worden bewaard op de servers van onze externe dienstverleners totdat ze worden verwijderd in overeenstemming met hun privacybeleid en hun bewaarbeleid. Persoonsgegevens kunnen ook worden bewaard in onze back-ups totdat ze worden uitgecirculeerd en overschreven.

WEBSITE EN GEGEVENSVERZAMELING EN COOKIES

Samengevat: met uw toestemming plaatsen we cookies op uw apparaat. U beheert ons gebruik van cookies via een cookiebeheertool op onze websites, of via uw apparaat en browser.

Wanneer u toegang krijgt of gebruik maakt van onze website(s) mag Keter gebruik maken van standaard technologieën zoals cookies, pixels en soortgelijke technologieën, die bepaalde informatie op uw computer of browserapparaat opslaan en ons toestaan de computer of het apparaat te identificeren en in sommige gevallen deze te identificeren met de gebruiker, en om automatische activering van bepaalde functies in te schakelen, en uw ervaring met de website eenvoudiger en moeitelozer te maken. We maken gebruik van verschillende soorten cookies: sommige cookies zijn strikt noodzakelijk, deze zijn vereist voor de werking van onze site(s) en in overeenstemming met de met u overeengekomen voorwaarden; dit omvat bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen in te loggen op beveiligde gebieden van ons diensten. We gebruiken ook cookies voor analyse en prestatiebewaking, die ons in staat stellen om het aantal bezoekers te herkennen en deze te tellen en om te zien hoe bezoekers navigeren op onze website wanneer ze deze gebruiken. Ten slotte gebruiken we functionaliteitscookies die worden gebruikt om u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Dit stelt ons in staat om de inhoud aan uw voorkeuren aan te passen, bijvoorbeeld de keuze van uw taal of regio.

Verschillende cookies worden voor verschillende periodes bewaard. Sessiecookies worden gebruikt om uw activiteiten online in een bepaalde browsesessie bij te houden; over het algemeen vervallen deze cookies als de browser wordt gesloten, maar zij kunnen ook een bepaalde tijdsduur op uw apparaat worden bewaard. Permanente cookies blijven in gebruik, zelfs als u de browser hebt afgesloten; ze worden gebruikt om uw inloggegevens en wachtwoord te onthouden. Cookies van derden worden geïnstalleerd door derden met als doel het verzamelen van bepaalde informatie om het gedrag, de demografie te onderzoeken. Cookies van derden op onze website zijn bijvoorbeeld van Google Analytics. Op dezelfde manier kunnen pixels van derden de integratie van externe dienstverleners (bijv. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram) op onze site mogelijk maken. Cookies van derden worden bewaard volgens de voorwaarden van die derden en u kunt deze cookies beheren in uw browserinstellingen.

Op onze websites is een tool voor cookiebeheer geïnstalleerd waarmee u de plaatsing van cookies kunt goedkeuren op basis van hun verschillende categorieën. De tool biedt volledige en actuele informatie voor elke website. U kunt de tool gebruiken om het plaatsen van cookies te accepteren. Als u het plaatsen van cookies niet accepteert, worden er geen niet-essentiële cookies geplaatst. Merk op dat het accepteren of weigeren van cookies gebeurt per apparaat en per browser.

We gebruiken cookies en andere technologieën op basis van de toestemming die u hebt gegeven om ze op uw apparaat te plaatsen, via uw gebruik van onze cookiebeheertool (momenteel Cookiebot). De cookies die voor onze installatie van de cookiebeheertool werden geplaatst, zijn gebaseerd op onze legitieme belangen om onze diensten te verbeteren, te optimaliseren en te personaliseren.

Als u ervoor kiest om cookies te blokkeren of te wissen, zal uw online-ervaring op onze website(s) beperkt zijn. Met de meeste browsers kunt u cookies van uw apparaat verwijderen, de acceptatie van cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Het effect van het uitschakelen of verwijderen van cookies is afhankelijk van het soort cookies dat wordt uitgeschakeld, maar over het algemeen mag worden gesteld, dat de website en een aantal diensten die worden geleverd mogelijk niet goed zullen functioneren, dat uw apparaat niet wordt herkend, dat uw voorkeuren niet worden herinnerd, enz. Wanneer andere cookies worden verwijderd, kunnen we geen inzichten en analyses genereren met betrekking tot het gebruik van onze website en kunnen we de inhoud niet personaliseren. U kiest echter zelf voor het toestaan of uitschakelen van cookies en u heeft hierover de controle. Als u de cookies op onze website wilt uitschakelen, kunt u dit doen via de cookiebeheertool of via de instellingen van uw browser. Meer informatie over het uitschakelen van cookies vindt u hier: Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari.

Onze websites kunnen van tijd tot tijd links naar externe sites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werking, het privacybeleid en praktijken of de inhoud van dergelijke websites.

VEILIGHEID EN OPSLAG VAN INFORMATIE

Samengevat: we nemen de beveiliging van gegevens zeer serieus, investeren in beveiligingssystemen en trainen onze medewerkers. In het geval van een overtreding zullen we de juiste personen op de hoogte brengen zoals de wet dat voorschrijft.

We besteden veel zorg aan het implementeren, afdwingen en onderhouden van de beveiliging van de Persoonsgegevens die we verwerken. Keter implementeert, handhaaft en onderhoudt maatregelen, technologieën en beleidslijnen inzake beveiliging om ongeoorloofde of onopzettelijke toegang tot of vernietiging, verlies, wijziging, gebruik of openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen. We nemen ook stappen om voortdurend te controleren of dergelijk beleid wordt nageleefd. Wanneer wij dit in het licht van de aard van de betreffende gegevens en de risico’s voor betrokkenen nodig achten, kunnen we gegevens versleutelen. Evenzo nemen we, overeenkomstig de industriestandaard, stappen om te zorgen dat onze websites veilig zijn.

Houd er echter rekening mee dat geen maatregelen voor gegevensbeveiliging perfect of ondoordringbaar zijn en we kunnen niet garanderen dat er nooit ongeoorloofde toegang, lekken, virussen en andere inbreuken op de gegevensbeveiliging optreden.

Binnen Keter beperken wij de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers die: (i) toegang nodig hebben om Keter in staat te stellen haar verplichtingen na te komen, en (ii) naar behoren en periodiek getraind zijn in de praktijken met betrekking tot Persoonsgegevens, en (iii) onderworpen zijn aan geheimhoudingsverplichtingen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Keter zal handelen in overeenstemming met zijn beleid en de toepasselijke wetgeving om de betreffende autoriteiten en betrokkenen onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval dat persoonsgegevens die door Keter worden verwerkt, verloren of gestolen zijn, of als zich een ongeoorloofde toegang heeft voorgedaan, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en overeenkomstig de instructies van de bevoegde instantie. Keter zal onmiddellijk redelijke herstelmaatregelen treffen.

Wij bewaren Persoonsgegevens op apparaten en servers die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Keter op onze verschillende websites, of die door derden worden verwerkt namens Keter, door gerenommeerde verleners van cloudservices. Persoonsgegevens worden opgeslagen op alle locaties van de Keter-groep, zoals de VS, Israël, het Verenigd Koninkrijk, de EU, Australië, Brazilië en nog vele andere.

INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Samengevat: wij geven persoonsgegevens door binnen en naar de EER, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Israël en elders, met de nodige veiligheidsmaatregelen. Wij slaan uw persoonsgegevens op meerdere locaties wereldwijd op.

Persoonsgegevens worden overgedragen naar en opgeslagen en gebruikt op meerdere locaties wereldwijd, waaronder locaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die mogelijk niet onderworpen zijn aan gegevensbeschermingswetten die door de EU als adequaat worden beschouwd. Wanneer Persoonsgegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen we alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens onderworpen zijn aan passende waarborgen en dat ze veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving worden verwerkt. Keter draagt gegevens van haar verschillende locaties en jurisdicties over naar andere jurisdicties als volgt:

 • Naar Israël. Het hoofdkwartier van Keter is gevestigd in Israël. Israël wordt door de Europese Commissie geacht een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden; wij kunnen ook gegevens doorgeven aan andere landen met een adequate regelgeving; en
 • Naar de Verenigde Staten en bijkomende locaties buiten de EU. Overdracht naar de VS en elders gebeurt onder voorbehoud van het Privacy Shield of de daaropvolgende certificeringen, of onder voorbehoud van Contractuele Standaardbepalingen, of een ander mechanisme dat geldig is onder de AVG; en
 • Binnen / naar de EER.
Wij kunnen uw persoonsgegevens die zich binnen de EER / het VK / Zwitserland en elk ander land bevinden, overdragen naar buiten deze gebieden voor dezelfde doeleinden zoals hierboven beschreven in paragraaf 3, met inbegrip van de volgende specifieke doeleinden:
 • Bewaring of back-up van de informatie;
 • Om ons in staat te stellen om u de diensten en producten te leveren en ons contract met u na te komen;
 • Om te voldoen aan alle wettelijke, controle-, ethische of nalevingsverplichtingen die ons verplichten om die overdracht uit te voeren;
 • Om de werking van onze groepsondernemingen te faciliteren, wanneer dat in ons legitiem belang is en we hebben vastgesteld dat uw rechten niet prevaleren;
 • Om onze klanten in meerdere jurisdicties te bedienen;
 • Om het moederbedrijf, dochterondernemingen en filialen op een efficiënte en optimale manier te opereren;
 • Om schade aan Keter, haar werknemers en derden op te sporen en te voorkomen.
RECHTEN VAN BETROKKENEN IN DE EU

Samengevat: afhankelijk van de wet die van toepassing is op uw persoonsgegevens, kunt u verschillende rechten hebben als betrokkene, zoals het recht van inzage, gegevenswissing en correctie van persoonlijke gegevens en informatierechten. Wij respecteren elk rechtmatig verzoek om die rechten uit te oefenen.

Betrokkenen op wiens gegevens de Californische wet van toepassing is, zie hoofdstuk 11 hieronder.

De betrokkenen op wiens gegevens de AVG van toepassing is, hebben rechten op grond van de AVG en de lokale wetgeving, waaronder, in verschillende omstandigheden, het recht op: overdraagbaarheid van gegevens, inzage van gegevens, rectificatie van gegevens, bezwaar tegen verwerking en gegevenswissing. Voor alle duidelijkheid en om twijfel te voorkomen: wanneer persoonsgegevens worden verstrekt door een klant die de werkgever van de betrokkene is, moeten de rechten van de betrokkene via die klant worden uitgeoefend. Daarnaast kunnen de rechten van de betrokkenen niet worden uitgeoefend op een wijze die strijdig is met de rechten van de medewerkers en het personeel van Keter, met de eigendomsrechten en andere rechten en juridische belangen van Keter, en met de rechten van derden. Als zodanig kunnen professionele referenties, beoordelingen, interne nota's en beoordelingen, documenten en nota's met inbegrip van eigendomsinformatie of vormen van intellectueel eigendom, over het algemeen niet ingezien of gewist worden en kunnen mogelijk niet worden gecorrigeerd. Bovendien is het mogelijk dat deze rechten niet kunnen worden uitgeoefend wanneer ze betrekking hebben op gegevens die niet in een gestructureerde vorm zijn, bijvoorbeeld e-mails, of wanneer er andere vrijstellingen van toepassing zijn. Indien de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming, hebben de betrokkenen het recht om hun toestemming in te trekken.

Cookies en eventuele rechten in verband met cookies kunnen worden uitgeoefend via onze cookiebeheertool, of via uw eigen apparaat en browserinstellingen.

Indien een betrokkene om welke reden dan ook van deze rechten gebruik wil maken en zijn Persoonsgegevens wil wijzigen, verwijderen of opvragen, kan hij per e-mail contact opnemen met Keter (privacy@keter.com). Let op dat Keter mogelijk een proces moet starten voor de identificatie van een betrokkene die zijn rechten wenst uit te oefenen. Keter kan de details van de uitgeoefende rechten bewaren voor haar eigen nalevings- en controlevereisten.

Betrokkenen in de EU hebben het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de plaats van hun gebruikelijke verblijfplaats. Onze belangrijkste toezichthoudende autoriteit is de National Commission for Data Protection ('CNPD') van het Groothertogdom Luxemburg (klachten kunnen worden ingediend op https://cnpd.public.lu/en/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html). Als de toezichthoudende autoriteit een klacht niet kan behandelen, heeft u het recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen.

INWONERS VAN CALIFORNIË

Samengevat: De California Consumer Privacy Act ("CCPA") geeft consumenten (inwoners van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. In dit gedeelte worden uw CCPA-rechten beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Toegang tot specifieke informatie en rechten op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om Keter te verzoeken bepaalde informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie in de afgelopen 12 maanden aan u te verstrekken. Zodra wij uw verifieerbaar consumentenverzoek ('verifiable consumer request') ontvangen en bevestigen (zie Uitoefenen van rechten van inzage, overdraagbaarheid van gegevens en gegevenswissing), verstrekken wij u de volgende informatie:

 • De categorieën van persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • De categorieën van bronnen voor de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Ons zakelijk of commercieel doeleinde voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke informatie.
 • De categorieën van derden met wie we die persoonlijke informatie delen.
 • De specifieke persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld (ook wel een verzoek om gegevensoverdraagbaarheid genoemd).
 • Als we uw persoonlijke informatie voor een zakelijk doel hebben verkocht of meegedeeld, twee afzonderlijke lijsten waarin staat:
 • verkopen, waarbij de categorieën van persoonlijke informatie worden aangegeven die elke categorie van ontvangers heeft gekocht; en
 • bekendmakingen voor een zakelijk doel, waarbij de categorieën van persoonlijke informatie worden aangegeven die elke categorie van ontvangers heeft verkregen.

Rechten op gegevenswissing

U heeft het recht om Keter te verzoeken uw persoonlijke informatie die wij van u hebben verzameld en bewaard te verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij uw verifieerbaar consumentenverzoek ontvangen en bevestigen (zie Uitoefenen van rechten van inzage, overdraagbaarheid van gegevens en gegevenswissing), zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze bestanden verwijderen (en onze dienstverleners opdracht geven om deze te verwijderen), tenzij er een uitzondering van toepassing is.

Wij kunnen uw verzoek tot gegevenswissing weigeren indien het behoud van de informatie voor ons of onze dienstverlener(s) noodzakelijk is:

1. Om de transactie te voltooien waarvoor we de persoonlijke informatie hebben verzameld, om een goed of dienst te leveren waar u om heeft gevraagd, om acties te ondernemen die redelijkerwijs verwacht kunnen worden in het kader van onze lopende zakelijke relatie met u, of om op een andere manier ons contract met u uit te voeren.

2. Om veiligheidsincidenten te detecteren, te beschermen tegen kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten, of om degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten te vervolgen.

3. Om producten te debuggen om fouten te identificeren en te herstellen die de bestaande beoogde functionaliteit aantasten.

4. Voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, om het recht te waarborgen van een andere consument om zijn recht op vrije meningsuiting uit te oefenen of voor de uitoefening van een ander recht waarin de wet voorziet.

5. We kunnen onze juridische belangen beschermen, onze rechten verdedigen in een mogelijk, dreigend of feitelijk geschil, en onze rechten afdwingen.

6. Om te voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 seq.).

7. Om openbaar of door vakgenoten beoordeeld wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek te doen in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, wanneer het verwijderen van de informatie de verwezenlijking van het onderzoek waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig schaadt, indien u vooraf geïnformeerde toestemming heeft gegeven.

8. Om uitsluitend intern gebruik mogelijk te maken dat redelijk is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons.

9. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

10. Om een ander intern en rechtmatig gebruik te maken van die informatie die verenigbaar is met de context waarin u ze heeft verstrekt.

Om rechten van inzage, overdraagbaarheid van gegevens en gegevenswissing uit te oefenen

Om de hierboven beschreven rechten van inzage, overdraagbaarheid van gegevens en gegevenswissing uit te oefenen, dient u een verifieerbaar consumentenverzoek bij ons in te dienen door:

 • Ons te bellen op het gratis nummer 877-638-7056, of
 • Een brief te sturen naar: Keter Home and Garden Products Ltd. (Ter attentie van: Data Protection Officer), Sapir Street Herzliya 1, Israël.

Alleen u, of een persoon die is geregistreerd bij de California Secretary of State en die u toestemming geeft om namens u te handelen, mag een verifieerbaar consumentenverzoek indienen met betrekking tot uw persoonlijke informatie. U kunt ook een verifieerbaar consumentenverzoek doen namens uw minderjarige kind.

U mag slechts twee keer binnen een periode van 12 maanden een verifieerbaar consumentenverzoek om inzage of gegevensoverdraagbaarheid indienen. Het verifieerbaar verzoek van de consument moet:

 • Voldoende informatie geven die ons in staat stelt om redelijkerwijs te controleren of u de persoon bent waarover we persoonlijke informatie hebben verzameld of een bevoegde vertegenwoordiger.
 • Uw verzoek met voldoende details beschrijven zodat we het goed kunnen begrijpen, evalueren en beantwoorden.

We kunnen niet reageren op uw verzoek of u persoonlijke informatie verstrekken als we uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek te doen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen of de persoonlijke informatie op u betrekking heeft.

Voor het maken van een verifieerbaar consumentenverzoek hoeft u geen account bij ons aan te maken.

Wij zullen de persoonlijke informatie die in een verifieerbaar consumentenverzoek wordt verstrekt, alleen gebruiken om de identiteit of de bevoegdheid van de verzoeker te verifiëren.

Antwoordtermijn en formaat

Wij streven ernaar om binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van een verifieerbaar consumentenverzoek te antwoorden. Indien wij meer tijd nodig hebben (tot 90 dagen), zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen van de reden en de verlengingstermijn.

Als u een account bij ons heeft, reageren wij schriftelijk op dat account. Als u geen account bij ons heeft, bezorgen wij u onze schriftelijke reactie per post of elektronisch, naar uw keuze.

De door ons verstrekte informatie heeft alleen betrekking op de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van het verifieerbaar consumentenverzoek. In het antwoord dat wij geven, wordt ook uitgelegd waarom wij niet aan een verzoek kunnen voldoen, indien van toepassing. Voor verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid zullen wij een formaat selecteren om uw persoonlijke informatie te verstrekken dat gemakkelijk te gebruiken is en dat u in staat moet stellen de informatie ongehinderd van de ene naar de andere entiteit over te dragen.

Wij brengen geen kosten in rekening voor het verwerken of beantwoorden van uw verifieerbaar consumentenverzoek, tenzij dit buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als we vaststellen dat het verzoek een vergoeding rechtvaardigt, zullen we u vertellen waarom we die beslissing hebben genomen en u een kostenraming geven voordat we uw verzoek voltooien.

Non-discriminatie

Wij zullen u niet discrimineren voor de uitoefening van uw CCPA-rechten. Tenzij toegestaan door de CCPA, zullen wij:

 • U geen goederen of diensten weigeren.
 • U geen verschillende prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, onder meer door het toekennen van kortingen of andere voordelen, of het opleggen van boetes.
 • U geen ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten bieden.
 • U niet voorstellen dat u een andere prijs of een ander tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten kunt krijgen.

Wij kunnen u echter bepaalde financiële stimuli bieden die door de CCPA zijn toegestaan en die kunnen leiden tot verschillende prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus. Elke door de CCPA toegestane financiële stimulans die wij aanbieden, zal redelijkerwijs verband houden met de waarde van uw persoonlijke informatie en zal schriftelijke voorwaarden omvatten die de materiële aspecten van het programma beschrijven. Voor deelname aan een programma met financiële stimulans is uw voorafgaande toestemming nodig, die u te allen tijde kunt intrekken.

Andere privacyrechten in Californië

De wet "Shine the Light" van Californië (Civil Code Section § 1798.83) staat gebruikers van onze websites die inwoner zijn van Californië toe om bepaalde informatie te verzoeken met betrekking tot onze bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun direct marketing doeleinden. Om een dergelijk verzoek te doen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@keter.com.

 

ALGEMEEN EN CONTACT

Samengevat: we verzamelen niet bewust gegevens van minderjarigen van 16 jaar of jonger. We kunnen wijzigingen aanbrengen in dit beleid. Fouten in de vertaling van dit beleid kunnen voorkomen. U kunt contact met ons opnemen met suggesties of klachten over persoonsgegevens.

Minderjarigen. We verzamelen of vragen niet bewust informatie of gegevens van kinderen onder de 16 jaar of laten kinderen onder de 16 jaar niet bewust toe om zich te registreren voor Keter-services. Als u jonger bent dan 16 jaar, registreer u dan niet of probeer u niet te registreren voor een van de Keter-diensten of stuur ons geen informatie over uzelf. Als we vernemen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld of dat deze ons zijn gestuurd van een kind jonger dan 16 jaar, zullen we die persoonlijke gegevens, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, verwijderen zonder enige aansprakelijkheid jegens Keter. Als u denkt dat we mogelijk informatie van een minderjarige onder de 16 jaar hebben verzameld of deze ons is gestuurd, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via: privacy@Keter.com.

Wijzigingen in dit Privacybeleid. De voorwaarden van dit Privacybeleid zijn van toepassing op het gebruik van de diensten, websites, en alle informatie die in verband daarmee wordt verzameld. Keter kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. De meest recente versie van dit privacybeleid is beschikbaar op: https://www.keter.com/nl/privacy-policy/. We streven ernaar belangrijke wijzigingen in dit beleid bekend te maken op de startpagina van de website of op een andere wijze gedurende een periode van dertig (30) dagen na een dergelijke wijziging. Alle andere wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht met ingang van de vermelde "Laatst herzien"-datum en uw continue gebruik van onze diensten betekent de actieve aanvaarding van en instemming met het van kracht zijnde privacybeleid.

Vertaling. Om het u gemakkelijk te maken, is dit Privacybeleid vertaald in verschillende talen als onderdeel van onze transparantie met betrekking tot onze gegevenspraktijken. Verkeerde vertalingen, of vertragingen bij de vertaling en de wijziging van ons beleid als gevolg van de noodzaak van vertaling, kunnen voorkomen.

Ons beleid en onze werkwijze zijn voortdurend aan verandering en verbetering onderhevig, en we nodigen u uit suggesties voor verbeteringen, vragen of opmerkingen betreffende dit Privacybeleid en Kennisgeving van Gegevensbescherming onder onze aandacht te brengen. U wordt verzocht met ons contact op te nemen (zie onderstaande gegevens) en we zullen ons best doen u binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Contactgegevens van Keter en de functionaris voor gegevensbescherming: Keter Home and Garden Products Ltd., Sapir Street Herzliya 1, Israël privacy@keter.com.